Hänger på SACO-mässan och informerar om facket och utbildningen

sacomassan_ht_15Hänger på SACO-mässan idag. Informerar om Lärarnas Riksförbund. Det är mycket lärarfokus inom förbundet, så kände att det var dags att ge studie- och yrkesvägledarna och vår utbildning lite plats! Det var många trevliga samtal som gällde studie- och yrkesvägledarutbildningen. Det blev även en del spontana vägledningssamtal i montern. Kul att vara till hjälp!saco_massan