Från blogg till föreläsning

imag0180.jpgDet startade med en blogg. Mitt lilla IKT-projekt. Vid veckans besök på huvudkontoret presenterade jag min idé för mina kollegor och min närmsta chef som tyckte det lät bra och gav grönt ljus! Sen gick det från 0-100 på ett par dagar. Jag började layouta bloggen, skriva inlägg och jobba hårt för att få igång den så snart som möjligt. Nu, idag, har mitt lilla projektet har fått helt andra proportioner när jag fått chansen att ha en kort föreläsning om informations- och kommunikationsteknik för studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Spännande! Riktigt spännande! På tisdag river jag av min allra första föreläsning. Det har gått fort. Hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle hålla mina egna föreläsningar om ett så otroligt spännande ämne! Ett ämne jag kommer lobba för enormt mycket, särskilt inom ramen för studie- och yrkesvägledning! IKT är verkligen något som saknas i dagens studie- och yrkesvägledarutbildning! I framtiden ser jag IKT som en egen del i kommunikationskursen. Det behöver uppmärksammas mer.

Men fatta vilken grej. Jag ska utbilda blivande studie- och yrkesvägledare i hur de kan använda informations- och kommunikationsteknik i sitt kommande arbete och hur de kan hitta och granska IKT på sin kommande praktikplats! Det här är stort. Det är en enorm personlig utveckling, för att inte tala om att mitt lilla, lilla ideella IKT-projekt fått helt andra proportioner än vad jag först kunde tänka mig!

Nu tänkte jag ninja på med min hemtenta i karriärvägledningsteorier. Kan knappt vänta tills jag får börja utforma min föreläsning dock…men först lite karriärvägledning!