Vad är egentligen vägledning?

© 2015 SpaksMedia
Livet är inte en rak väg, även om man ibland önskade det!

Ja, vad är egentligen vägledning? Man kan ju tycka att jag som studerat på studie- och yrkesvägledarprogrammet i tre år bör ha koll på vad vägledning är. Ja, jag har väl en hyfsad överblick av vad jag anser att vägledning är, men det kan skilja sig enormt från vad min kurskamrat tycker eller vad du tycker.

Vägledning i vid eller snäv bemärkelse? Karriärprocess? Livslångt lärande?Jag förstår om du känner dig förvirrad. Även jag kan känna mig förvirrad ibland, men jag har försökt att plocka ihop information om vad vägledning är från olika källor. Däribland Skolverket, som har tagit fram allmänna råd kring studie- och yrkesvägledning. I ett och samma inlägg har jag nu därför försökt ge mig på att förklara begreppet vägledning, så kort och koncist jag kunnat!

Inlägget i sin helhet finner du här!

Annonser