Läser läroplaner och lite Schön

IMAG0555Arbetet med uppsatsen är i full gång. Denna fredagskväll ägnar jag åt att fortsätta skriva på min uppsatsplan. Läser lite läroplaner och lite Schön och en modern svensk ekonomisk historia. Det här är kul, även om det är ganska krävande. Har insett att det här med att läsa engelska texter inte alls är så drygt, bara man läser om något som är av intresse. Är nu inne på min tredje vetenskapliga artikel om informations- och kommunikationsteknik. Finland verkar vara i framkant med IKT i vägledning. Jag gillar det! Kära grannland, vi har mycket att lära från er! Jag och Nadja har i princip arbetat klart ett första utkast av uppsatsplanen. Det är välfyllt. Väldigt välfyllt. Vi får skriva max 5000 ord. Vi har nu uppnått 4350 ord. Får revidera planen lite när vi genomfört vår pilotstudie!IMAG0556