SYV i ny tid – dag 1: Digitalt utanförskap så viktigt att medvetandegöra

image

Som rubriken antyder. Det är så otroligt viktigt att medvetandegöra digitalt utanförskap. Visste du till exempel att cirka 1 miljon invånare i Sverige, blandade åldrar, i te har tillgång till Internet i hemmet? Eller att 1 av 3 elever i grundskolan inte har tillgång till dator? Det är otroligt viktiga aspekter att ta hänsyn till när man ska implementera IKT i undervisningen och studie- och yrkesvägledningen.

Jag anser att man kan och bör implementera IKT och använda digitala och webbaserade hjälpmedel på ett sådant sätt att alla får möjlighet att pröva och kunna arbeta med det. Företrädelsevis på plats i skolan, detta förutsatt att skolan har tillgång till digitala hjälpmedel. Jag tror att man ska vara försiktig med att förutsätta att elever har tillgång till Internet i hemmet, även om de flesta har det i dagsläget. Man bör också betona att sökningar kan ske i till exempel skolan där det sannolikt finns Internet eller på andra offentliga platser där tillgången till Internet är öppen.

Jag tror alltså att ett oförsiktigt användande av IKT, digitala och webbaserade hjälpmedel, lätt kan resultera i kontroversiella klassfrågor.

Annonser