Det handlar om att ge och ta

Uttrycket ”ge och ta” har nog de allra flesta säkert hört talas om. Jag är mitt uppe i mitt examensarbete och för någon vecka sedan dunkade det in ett mail från en student vid Karlstads universitet som önskade intervjua mig till sitt arbete. Självklart ställde jag upp. Det var lite nervöst att sitta där på andra sidan bordet. Att få svara på frågor och att någon antecknade mina svar. Flera gånger funderade jag på vad jag hade sagt. Var det bra? Borde jag sagt något annorlunda? Jag är ju van att vara den som ställer frågorna. Inte minst med tanke på alla mina år i journalistbranschen.

Idag fick jag ett till mail, denna gång till jobbmailen. En student på vägledarutbildningen, som är mitt uppe i sitt examensarbete, undrade om jag kunde tänka mig att delta i en enkätstudie. Självklart. Det handlar om att ge och ta. Det är lite så samhället fungerar.