Konsten att lära andra

Det här med att lära andra. Dagens tankeställare. Hur lär man andra? Idag var mina praktikanters första dag. Första dagen på resten av deras liv, höll jag på att skriva, men riktigt så dramatiskt är det ju inte. Men första gången de på allvar kommer i kontakt med syv-yrket, kanske jag kan tillåta mig skriva. Men åter till frågan, hur lär man andra? Jag vet ju hur jag arbetar, men är det pedagogiskt? Förhoppningsvis. Förhoppningsvis kan jag föra vidare mina kunskaper. Förhoppningsvis kan jag anamma deras kunskaper, för trots att jag nyligen själv gick utbildningen, så har en del saker förändrats och även om jag nu hittat en fungerande arbetsmetod, så kan även den behöva utvärderas och få feedback. För det är ju en av de huvudsakliga syftena med första praktiken, att öva på feedback. Idag fick jag feedback. Mycket lärorikt. Om någon vecka är det jag som ger feedback till dem. Fem spännande veckor väntar för både praktikanterna och mig själv. Det blir studiebesök, föräldramöten, SYV-planer och mycket mer. Sådant som ingår i en syvares vardag helt enkelt. 

Annonser