Konsten att ge och ta feedback

Att ge feedback är en konst i sig, men att ta emot feedback kan vara snäppet svårare. De senaste tre veckorna har jag övat på båda. Det har praktikanterna också. Vi har dagligen gett och tagit emot feedback. Det börjar gå riktigt bra nu. Att kunna ge och ta feedback är en förutsättning för att utvecklas. Och praktikanterna gör framsteg. Stora framsteg. Det är deras första gång de möter professionen under en längre sammanhållen tid. De har inlett flera samtal på egen hand, som jag sedan avslutat, men den här veckan har de haft egna samtal som de både inlett och avslutat på egen hand. Framsteg. Kul att se!

Annonser