Dataintrång, olaga hot, förtal – Hur vanligt är brott i skolan?

I eftermiddags deltog jag på en mycket spännande föreläsning som en polis från Karlskrona höll i. Den handlade om mobbning, mobilen och Internet. Det handlade om brott i skolan. Brott som man kanske inte tänker på är ett brott. Brott som eleverna än mindre tänker på är brott. Att logga in på någon annans iPad eller dator. Dataintrång. Fängelse på straffskalan. Hur många elever tänker på det när de ”lånar” sin klasskompis iPad mot dennes vilja?
Hur många tänker på att olaga hot, ofredande och förtal är brott med fängelse på straffskalan? Hur många barn och ungdomar vet ens vad förtal är? Hur många vuxna frågar sina barn vad de gör på Internet? På mobilen? På iPaden? Sociala medier och Internet är en värld för sig. Där barn och unga lever för sig själva. Där vuxna inte har någon som helst koll. Dagligen sker brott, i vissa fall grova brott, på Internet.

Hur kan vi i skolan hjälpa ungdomarna i den digitala världen? Göra dem medvetna om brott som de kanske begår eller kanske blir utsatta för? Hur går vi som vuxna i skolan tillväga när vi får höra av elever att de blivit utsatta för något? Vem anmäler man det till? Polisen självklart, men anmäler man till socialtjänsten först riskerar det att aldrig nå polisen, då socialtjänsten har tystnadsplikt gentemot polisen. Däremot har inte polisen tystnadsplikt gentemot socialtjänsten.

Det är mycket att tänka på. En enkel fråga som ”vad gör ni för spännande?” när man passerar en grupp elever som sitter med sina telefoner, är ett steg i rätt riktning mot en mer medveten användning av sociala medier. Att vi som vuxna visar intresse för den nya digitala världen. vad är Snapchat? Vad är KiK? Vad är Instagram? Bara att känna till sociala medier vid namn visar eleverna att man är intresserad. En dag kanske det händer något på sociala medier. Den dagen kanske eleven vänder sig till dig. För att du visat intresse för den digitala världen.

Mycket bra föreläsning. Imorgon får eleverna en liknande föreläsning från samma polis. Andreas heter han.