Gruppvägledning för årskurs 6 – Vi pratar könsnormer


I fredags genomförde vi gruppvägledning på en av mina skolenheter. Med vi syftar jag på min kollega, jag och praktikanten. Min kollega, Veronica, ledde vägledningstillfällena. Fredagens gruppvägledning genomfördes i halvklass med årskurs 6. Vi pratade könsnormer. Vi diskuterade, vred och vände på saker och ting. Kanske till och med vände helt upp och ned på en del saker. Jag vill inte direkt säga att vi krossade könsnormerna, men det var kul att se hur elevernas tankeverksamhet gick på högvarv. De fick sannolikt en helt ny syn på de yrkena vi diskuterade. Så många kloka tankar och diskussioner, eleverna var inte alltid överens. Kul att se att de har bra argumentationsförmågor. Eleverna fick skriva tre yrken var. Vad som helst, på tre olika post-itlappar. Sedan fick de gå fram till tavlan och klistra upp lapparna under rubrikerna ”tjejyrken”, ”killyrken” och ”tjej- och killyrken”. Sedan följde samtal och diskussioner. Vi diskuterade kompetenser och kunskaper kopplat till yrkena. Kom fram till att både killar och tjejer kan ha samma kompetenser. Varpå ”tjejyrken” och ”killyrken” sakta gled mot den tredje spalten. Sedan diskuterade vi varför vissa yrken domineras av tjejer respektive killar samt började nosa lite på om det kan se annorlunda ut i andra länder. Nästa vecka väntar nya spännande gruppvägledningar med samma grupper!