Nytt år, nytt jobb, nya utmaningar

Ny termin, nya elever, nytt arbetslag. Ja listan kan göras lång. En kort tillbakablick.

För ett år sedan, 11 januari 2016 började jag arbeta i grundskolan som studie- och yrkesvägledare. Under våren hade jag ansvar för tre skolor och under hösten för totalt nio skolor. Nu kanske ni höjer lite på ögonbrynen och det kan jag lova att även jag gjorde när förslaget presenterades den där junidagen. Men jag är inte den som backar för lite utmaningar. När det gäller rätt typ av utmaningar. Det här var med andra ord rätt typ av utmaningar eftersom jag utan tvekan hoppade på tåget. Under våren och hösten har jag byggt upp en vägledning på flera av de skolor jag ansvarat för. Vägledningen var någorlunda etablerad i åk 9 och ibland i åk 8. Men att inkludera hela spannet från åk 1 – åk 9 var nytt. Nytt för mig, nytt för skolenheterna. Det roligaste har nog varit att arbeta nära låg- och mellanstadiet. Jag har haft fantastiska möten i alla årskurserna förstås, men att möta de nyfikna blickarna i förskoleklass och åk 1, få de där kloka frågorna från eleverna i åk 5 och åk 6. När läraren säger ”Han (läs syven) pratar om framtid, något ni nog inte funderar på ännu” och en elev i åk 3 räcker upp handen och säger ”Jag tänker visst på min framtid!”. Och så var den diskussionen igång. När eleven i åk 6 säger ”När får vi träffa dig nästa gång?” – Jag vet inte riktigt faktiskt. ”Jag hoppas det blir snart!”. När eleven i åk 2 räcker över sin teckning med hennes drömyrke eller när eleven i åk 3 högt utbrister ”Va?! Är det här det enda du gör? Gör du inget mer? Har du inget riktigt jobb?!”. Att träffa eleverna i åk 9 och se en gnista tändas. Att väcka hopp och motivation. Men också mindre roliga stunder. Att behöva ta ner en elev på jorden, att se hoppet försvinna, att få samtalet mitt i sommaren ”jag kom inte in…på något av mina gymnasieval. Vad gör jag nu?. Allt det här. På ett år. Det har fått mig att inse att det här, det är något jag vill arbeta med.

Men nu börjar en ny termin. Med nya utmaningar. På en ny skola. Ni har kanske förstått vid det här laget att jag alltså bytt jobb. Jag har lämnat en spännande verksamhet och ett gäng härliga kollegor och börjat arbeta för staden, som vi kallar det. Stockholms stad alltså. Fortfarande på grundskola. En och samma. En enhet med elever i årskurserna F-9. Nästan 900 nya elever att lära känna. De första dagarna ägnade jag åt att installera mig och städa mitt nya kontor. Nu är det som nytt. Mitt eget. De andra dagarna tillbringades på en rad olika möten med skolledningen, arbetslagen och elevhälsan. Några turer till vaktmästeriet varvat med några turer till IT. Nu har jag både dator och inloggning och mitt förråd av nödvändiga SYV-grejer och kontorsmateriel är påfyllt. Alla elever i åk 8 och 9 har fått en presentation och skolan har fått en reviderad SYV-plan!

Jag har gått till inköpsansvariga och beställt nya produkter. Anslagstavlor och broschyrställ kom med PostNord idag. Efter helgen monterar jag upp dem. Arbetet med att skapa sveriges bästa arbetsmiljö för såväl syven i rummet som för eleverna utanför i direkt anslutning till rummet, har bara börjat.

Efter en första hektisk vecka är jag på banan. Snart i alla fall. Ge mig en vecka till…eller förresten. Ge mig två.