#vadgörsyv

Som ganska nyexaminerad har jag många visioner. Det känns som det är ganska vanligt hos nyexaminerade, oavsett bransch. Man ska ändra på både det ena och det andra och jobba för det bättre. Jag har förstått att man efter ett tag inser att en del visioner förblir just visioner. Men något jag beslutat mig för att faktiskt för att göra skillnad inom är kunskapen om studie- och yrkesvägledning. Kunskapen och medvetenheten om vikten av kvalitativ studie- och yrkesvägledning behöver ökas. Det finns många eldsjälar ute i vägledningsvärlden som brinner för sitt arbete och sin profession. Vikten av vägledning blir tydligare allt eftersom olika rapporter släpps. Avhoppen från gymnasieskolan är relativt många. Elever som anser att studie- och yrkesvägledaren inte har tid för dem. Studie- och yrkesvägledare som har så små tjänster som 2,5%. Det är faktiskt helt galet. I en artikel från SVT framgår det att det ska satsas på beteendevetare och arbetsterapeuter i gymnasieskolan för att minska avhoppen när Region Kronoberg ska få fler att fullfölja sin gymnasieutbildning. Inte någonstans i artikeln nämns studie- och yrkesvägledare.
Onsdag 1 februari startar jag min nya kampanj #vadgörsyv , som syftar till att synliggöra studie- och yrkesvägledning som profession och studie- och yrkesvägledare som yrkesgrupp, öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning och vikten av densamma. För jag är övertygad om att vi studie- och yrkesvägledare måste bli bättre på att marknadsföra oss, för det är vi som kan sprida kunskap om vår profession och därmed på kort sikt knuffa fram vikten av en kvalitativ studie- och yrkesvägledning i rampljuset. På lång sikt ska vi väl ha en studie- och yrkesvägledning i framkant och toppklass? Det är i alla fall min vision och förhoppningsvis en vision som delas av andra i branschen.

Annonser