SYV flippar klassrum

Att flippa klassrum. Eller engelskans flipped classroom. Att dela ut uppgifter eller information digitalt inför en fysisk lektion. Det här är första gången jag testar fenomenet att flippa klassrum. På torsdag ska jag till Stockholms universitet och föreläsa om Informations- och kommunikationsteknik (IKT), hur man främjar en trygg tillvaro för elever på Internet och hur man förebygger nätmobbning. Viktiga saker som källkritik kommer min goda vän och följeslagare från barndomen, Bamse, att hjälpa mig med. Det här är sannolikt första gången som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet får lära sig om IKT i SYV inom ramen för utbildningen.
IKT är en otroligt viktig del av en vägledning i framkant. För att rusta nästa generations studie- och yrkesvägledare behöver de få verktygen för att kunna möta framtidens vägledning. De behöver få verktygen och de behöver kunna behärska verktygen. Det går inte längre att säga ”jag är inte intresserad av det där” eller ”jag kan inte hantera det där”. Du måste kunna hantera IT/IKT för det är en del av framtiden. Du exponeras för tekniken varje dag. På arbetet och utanför arbetet.

Det känns otroligt roligt att Stockholms universitet nu valt att lyfta fram IKT som en viktig del av utbildningen, integrerad i en kommunikationskurs i anslutning till andra praktikperioden. IKT har lyst med sin frånvaro och dåvarande Högskoleverket, släppte 2006 en utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige där man riktade skarp kritik mot avsaknaden av IKT i utbildningen. Det känns extra roligt att då få vara en del i ett utvecklingsarbete för att rusta framtidens studie- och yrkesvägledare. Förhoppningsvis är den här föreläsningen, titulerad ”digitala verktyg i karriärvägledning” något som kommit för att stanna!