Fortsätter att sprida kunskap om digitala verktyg i karriärvägledning

Det är tidigt på morgonen. Bara ett fåtal pendlare är ute. Det är till och med så tidigt att morgonrusningen ännu inte kommit igång. Jag kliver på pendeltåg linje 43. På Stockholms central, där jag kliver av, är det betydligt fler människor. Snart står jag p en kall perrong. Det blåser lite och det är …