Intervju i Skolporten om #vadgörsyv

Förra våren intervjuade Skolporten mig om min kampanj #vadgörsyv. Läs gärna intervjun nedan!