Årsmöte och seminarium med Sveriges Vägledarförening

Det är fredagseftermiddag. Jag vet inte vad ni gör på en fredagseftermiddag, men jag sitter i alla fall på Essinge Konferenscenter och lyssnar till seminarium och årsmöte för Sveriges Vägledarförening. Spännande tankar om hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas. Kul att även få träffa kollegor, för det behövs, när man är så ensam i sin yrkesroll. Det kollegiala är superviktigt för att professionen ska utvecklas och gå framåt.

Under eftermiddagen fick jag och kollegorna lyssna till en paneldebatt där Ida Drougge (M), Kristina Lovén Seldén TCO-utredare, Marie Hélène Ahnborg, särskild utredare för utredningen en utvecklad studie- och yrkesvägledning, Elof Hansjons (S), ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje och Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare i Södertälje, diskuterade studie- och yrkesvägledning ur olika synvinklar.

Bland annat diskuterades vikten av en tydlig ansvarsfördelning, huvudmannaskap och samverkan mellan yrkesgrupper. Lotten Johansson var bland de första talande och menar att det är avgörande att skolledarna förstår SYV-uppdraget och ger mandat till studie- och yrkesvägledarna samt ställer krav på lärarna att genomföra studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Elof Hansjons fortsatte med att betona vikten av ett engagemang i SYV-frågorna från skolledningen  och att det måste finnas en stödstruktur för att få elever att fokusera på framtiden och vad som händer efter skolan. Han tryckte även på vikten av att kunna säkerställa att så många elever som möjligt hålls kvar i det ordinarie utbildningssystemet och att det är värdefullt med insatser för att förhindra avhopp från studier. Även Ida Drougge betonade ansvarsfördelning och tydlighet. Hon menade också på att det måste bli en tydligare statlig styrning över den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Staten är ansvarig för SYV-utbildningen, rektorsutbildningen och lärarutbildningen och hon menar på att det behövs ett närmare samarbete mellan de tre utbildningarna. Redan på rektorsprogrammet måste studie- och yrkesvägledningen lyftas, säger Ida Drougge. Hon avslutar med att ingen studie- och yrkesvägledare ska behöva be om tid för att få träffa sina elever.

Något man var rungande överens om var att studie- och yrkesvägledning måste börja tidigt i åldrarna. Det var ett område flera ville se stora satsningar inom.
– Jag tror vi behöver satsa på grundskolan. Vi har sett i Södertälje när vi gjort förbättringar i grundskolan, så ser vi förbättringar för vidare utbildning. Vi måste jobba med basen först, säger Lotten Johansson.
Elof Hansjons fortsatte på samma spår och menade att man måste börja i grundskolan. Han uppgav också att arbetet fortfarande ligger långt ifrån samverkan på alla nivåer när det gäller skolan–arbetslivet.
– Man måste börja tidigt, såklart. Man måste ha en beredskap för en föränderlig arbetsmarknad. Man måste se det som ett kompetenspussel där vägledningen är viktig, säger TCO-utredaren Kristina Lovén Seldén.

Under eftermiddagen lyftes också IKT och digitala verktyg. Här nämndes bland annat Danmark och deras E-vejledning, som ett exempel. Lotten Johansson menar på att det digitala absolut är något man bör titta på, som en differentierad tjänst. Hon lyfter också att forskning visar på att många olika insatser är det som ger bäst effekt. Samtidigt är hon tydlig med att det digitala inte kan ersätta en fysisk vägledare. Men vem är det egentligen som sätter kontexten kring det vägledande samtalet? Är det vägledaren som ska bestämma tid och rum? Mia Lindberg, som arbetar mycket med differentierade vägledningstjänster och bland annat har varit en av de som hållit i Skolverkets fortbildningsinsats SYV i en ny tid, sa under eftermiddagen att digitala verktyg är viktigt och att man måste möta upp nya metoder och nya tekniker så att man kan nå vägledningssökande utifrån deras egna förutsättningar.

Eftermiddagens kombinerade seminarium och årsmöte väckte helt klart många tankar och åsikter. Det märks tydligt hur viktigt det är för oss vägledare att få träffa andra vägledare för att kunna prata just vägledning. För då och då måste vi få ventilera våra tankar med andra i professionen.

Under eftermiddagen kopplade jag upp mobila kontoret. Kollegan Lotta Lindström passade på att dokumentera. Tack Lotta!