Installatörsföretagen är med på tåget. Är du?

Solen lyser. Det har den gjort i flera veckor nu. Högsommarvärme och jag sitter på en blå buss på väg till Skanstull. Idag har jag nämligen bokat ett möte med Amanda, vid avdelningen utbildning och kompetens på Installatörsföretagen. Dagens möte handlade om studie- och yrkesvägledning och yrkesbranschen, vad studie- och yrkesvägledare behöver för information och hjälp av branschen och hur vi kan hjälpa branschen. Ett utbyte av tjänster helt enkelt. Mötet är resultatet av initiativ från såväl mig i egenskap av studie- och yrkesvägledare och Installatörsföretagen. Det hela började en dag i april, närmare bestämt lördagen 21 april, då Installatörsföretagens VD, Ola Månsson, skrev ett debattartikel på Aftonbladet Debatt. I debattartikeln, som framför allt riktar sig till Alliansen som lagt fram ett utbildningspolitiskt förslag den 10 april där man bland annat lyfte fram en tvåårig yrkesskola för obehöriga till gymnasiet, något Månsson opponerade sig mot. I debattartikeln smög det sig in en liten känga, som inte kan tolkas annat än riktad mot studie- och yrkesvägledare, nämligen följande: ”Unga berättar för oss om studie- och yrkesvägledare som slentrianmässigt råder studietrötta elever att söka sig till yrkesprogrammen samtidigt som vi hör exempel på de som avråder ambitiösa elever från att gå dessa utbildningar.”  Kanske lite olyckligt då debattartikeln i grunden riktade sig mot Alliansens utbildningspolitiska förslag. Hur som helst, jag och många vägledare med mig reagerade på meningen. Jag gav svar på tal och skrev till Installatörsföretagen och efter en kortare Twitter-konversation. Den konversationen ledde mig till Amanda och vi bokade snabbt in ett möte för att diskutera vidare.

Dagens möte hade absolut inte fokus på debattartikeln, även om vi avhandlade den lite kort. Vårt huvudsakliga fokus låg istället på hur samarbetet mellan studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och Installatörsföretagen kan utvecklas. Vi förde många bra diskussioner kring detta ämne. Dagens möte var verkligen främjande och kommer bidra till en positiv utveckling av grundskolans studie- och yrkesvägledning och Installatörsföretagens arbete mot skolor och studie- och yrkesvägledare.

Idag diskuterade vi kring följande punkter:

  • Riktade informationsinsatser mot SYV och elever samt informationsmaterial
  • Studiebesök på arbetsplatser och yrkesbesök på skolor
  • Studiebesök för studie- och yrkesvägledare
  • PRAO – Praktisk arbetslivsorientering

Dagens möte var startskottet på ett gott och fruktbart samarbete. Jag är otroligt glad över att Amanda och Installatörsföretagen reagerade så snabbt och att vi tillsammans fick till det här mötet. I höst kör vi såklart ett uppföljningsmöte för att hålla kvar den goda utvecklingen och samarbetet mellan SYV och yrkesbranschen! Installatörsföretagen är med på SYV-tåget. Är du?