Unikt samarbete för framtidens vägledare

Foto: Lisa M. Tönus

I onsdags kickade jag och bästa Charlotta Granath, lärare på högstadiet och lärarutbildare på Södertörns högskola, igång vårt unika samarbete för att rusta och utbilda framtidens studie- och yrkesvägledare i studie- och yrkesvägledning, som hela skolans ansvar och hur man kan realisera fruktbara samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.

Vår resa började egentligen långt innan. Egentligen såddes nog fröet redan 2017. Närmare bestämt 26 september 2017. Det var då vi träffades på Framtidsverkets konferens, Stora SYV-dagen. Jag var föreläsare och moderator under dagen och en av föreläsarna var Charlotta Granath, som pratade om samarbete mellan lärare och SYV tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson.

Det var efter den konferensen som vi började fundera på om vi kanske kunde slå samman våra kompetenser. Och under hösten 2018 tog vi beslutet att kontakta Stockholms universitet. Charlotta hade en ny bok på gång ”Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar”. Utifrån den boken byggde vi ett föreläsnings- och utbildningskoncept. Vi presenterade vårt koncept för Åsa Sundelin och Christer Langström på Stockholms universitet och kort därefter stod det klart att vi, onsdagen 20 februari, skulle få träffa studenterna på studie- och yrkesvägledarprogrammet under en heldag. Och vilken dag det blev!

”Inspirerade, motiverande och givande. Engagerade och superbra föreläsare! Fått upp ögonen för vad hela skolans ansvar faktiskt innebär”

Under dagen på universitetet fick studenterna ta del av forskning, nationella styrdokument, fruktbara samarbeten mellan studie- och yrkesvägledare och lärare och hur man kan initiera och realisera hållbara samarbeten. För samarbetet är en av grundpelarna för en studie- och yrkesvägledare. Studenterna fick också ta del av övningar. Övningar som de kan börja använda på sin arbetsplats från dag 1. Övningar vissa av studenterna kan börja använda redan idag, då några redan arbetar som studie- och yrkesvägledare.

”Inspirerande! Bra med konkreta exempel! En föreläsning som borde vara given på lärarutbildningen och rektorsutbildningen!”

Dagen var fullmatad. Det finns så mycket att säga om studie- och yrkesvägledning. Vi blandade teori och metod, övningar, film och inslag av konkreta IKT-verktyg. Det blev bra. Riktigt bra. Vi avslutade dagen med en kort utvärdering och det blev fantastiska utvärderingar. Bättre än så här kunde inte vårt samarbete startat. Bättre än så här kunde inte vår första heldag på universitetet bli.

”Väldigt lärorikt och bidrog med många nya idéer på hur man kan integrera vägledning i undervisningen. Mycket upplyftande och inspirerande. Otroligt bra föreläst!”

Foto: Lisa M. Tönus