Självkännedom – Insikt och framsikt

I januari påbörjade jag tillsammans med skolans bildlärare ett större projekt i årskurs 6. Projektet gick under temat ”Självkännedom – Insikt och framsikt”. Fem klasser har varit delaktiga i projektet och varje klass har fått 16 lektioner vardera att arbeta med projektet. Totalt har projektet genererat 55 timmar studie- och yrkesvägledning. På min skola är årskurs 6 de yngsta eleverna. Det är här vägledning ska börja.

Jag har valt att lägga mycket av min tid under vårterminen på detta projekt, då jag vill ägna så mycket tid som möjligt med skolans yngsta elever. För mig är det här ett långsiktigt arbete som lägger en stabil grogrund för elevernas valkompetens. Det är hos skolans yngsta elever som jag kan bygga upp tillitsfulla relationer och ge dem en bra start i arbetet med att utveckla sin valkompetens. För att utveckla en valkompetens krävs det att man har en god självkännedom. Hela projektet handlar uteslutande om självkännedom.

Eleverna får arbeta med ett koncept som jag kallar ”Framtidskarta”. Det är ett koncept som jag utvecklat med inspiration från en kollega i Södertälje, som började med konceptet ”Drömkarta” bland sina yngre elever. I konceptet ”Framtidskarta” får eleverna teckna ett självporträtt, fundera kring sina styrkor och egenskaper, saker de vill utveckla hos sig själva och sina drömmar om framtiden. Det är viktigt att drömma och i arbetet begränsas inte eleverna av att behöva drömma om yrken, utan de får drömma om precis vad som helst.

Idag placerade bildläraren ut alla elevers bilder på golvet i bildsalen. För idag ägnade vi oss åt bedömning och betygssättning. Projektet kommer att bedömas och betygssättas i ämnet bild, då jag valt att helt integrera projektet i bild denna gång. Projektet uppfyller det centrala innehållet i läroplanen och kan således utgöra betygsunderlag. Den här vårterminen har mina elever i årskurs 6 fått 55 timmar studie- och yrkesvägledning och det är bara början. Det är vägledning i framkant. Låt oss fortsätta utveckla detta!