”Färre elever på varje SYV!”

Idag slöt vi upp. Ett gäng tappra studie- och yrkesvägledare visade dels vårt stöd för våra kollegor i förskola och skola, dels vårt missnöje med effektiviseringskrav och bortrationaliseringar inom vägledarområdet i skolan. Utöver att stämma in i kollegornas ramsor hade vi vår egen paroll också ”Färre elever på varje SYV”. Vi demonstrerade idag för bättre arbetsvillkor.

  • Vi kräver hållbara tjänster med realistiska arbetsvillkor.
  • Vi kräver ett riktmärke för hur många elever vi ska behöva ansvara för.
  • Vi kräver en skärpning av skollagen för att säkerställa att bara behöriga studie- och yrkesvägledare blir anställda.

Detta är åtgärder för att stärka likvärdigheten och kvalitén på landets studie- och yrkesvägledning.

Idag ansvarar varannan studie- och yrkesvägledare för fler än 400 elever, vissa upp till 800 elever. Siffrorna har Lärarnas riksförbund tagit fram. Det är inte heller särskilt ovanligt att en studie- och yrkesvägledare har flera skolor i sin tjänst eller att man blir anställd på deltid. Vissa arbetsgivare anställer på så små tjänster som 5-10%. Detta riskerar att sätta våra elevers rätt till adekvat vägledning ur spel.

När Förskoleupproret och Lärarupproret – Lärarmarschen idag gick av stapeln i Stockholm var det en självklarhet att även vi studie- och yrkesvägledare slöt upp. Vi är drabbade av samma effektiviseringskrav som övrig personal i skolan och förskolan. Vi kräver likt våra kollegor i skolan och förskolan rimliga arbetsvillkor. Tillsammans är vi starka. Det här är bara början. Låt SYV-upproret växa! Studie- och yrkesvägledare är en viktig pusselbit, inte bara för den enskilda individen, utan för samhället i stort!