FN-dagen och Barnkonventionen

FN-dagen. En dag som denna, vad passar inte bättre än att uppmärksamma Barnkonventionen, som blir lagstadgad i Sverige 1 januari 2020. FNs konvention om barnets rättigheter innehåller kort och gott bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Som studie- och yrkesvägledare vill jag särskilt lyfta artikel 28 där det bland annat finns att läsa följande:

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn.”

Nu har vi snart Barnkonventionen i ryggen också. Enligt konventionens artikel 28 ska Sverige göra studie- och yrkesvägledning tillgänglig och åtkomlig för alla barn. ALLA barn har rätt till studie- och yrkesvägledning och den bör i första hand ges av behöriga och examinerade studie- och yrkesvägledare.