Utvecklingsarbete skola-arbetsliv är en viktig del i SYV-arbetet

Arbetsveckan inleddes med skola-arbetslivsutveckling tillsammans med branschen. Denna dag med byggbranschen, då jag och kollegan Tina Häkkinen träffade Johan Lindholm, förbundsordförande på fackförbundet Byggnads. Vi hade givande samtal kring hur byggbranschen och skolornas arbete med skola-arbetsliv kan utvecklas. Vi strävar åt samma mål och då är det viktigt att hitta en gemensam målbild och en samsyn kring denna.

Tina berättade förtjänstfullt att studie- och yrkesvägledare ofta är de enda personerna som faktiskt stöttar eleverna i deras val, uppmuntrar dem att drömma och följa sina drömmar. Johan berättade vad han hört från sina kvinnliga medlemmar och det lämnade ingen av oss oberörd. Hur kan vi tillsammans arbeta för en mer jämställd och inbjudande arbetsmarknad inom byggbranschen?

Jag ser ökade antal studiebesök, skolbesök och ökade möjligheter till PRAO för grundskolans elever inom byggbranschen som en viktig del i att bredda elevernas handlingshorisonter. Eleverna kan inte välja något som de inte vet något om.

En boll är i rullning. Hoppas på fortsatta goda dialoger med Byggnads.