Skapar nya kontakter för samverkan och skolutveckling

Studie- och yrkesvägledare är mångsysslare. I arbetet ingår det att knyta kontakter för att utveckla och stärka både sin egen roll och professionen i stort. Inom ramen för mitt eget företag, där jag framför allt arbetar med skolutveckling med främsta fokuset på att utveckla och stärka vägledningen i landet, träffar jag ofta olika branscher och …

Det handlar inte bara om att komma in på gymnasiet, utan även ut på andra sidan

I veckan öppnade gymnasievalet för landets niondeklassare. Hösten har präglats av nervositet, betygshets och betygsstress. Vilken är den bästa skolan? Vilken skola kräver högst betyg för antagning? Oroliga elever har sökt vägledning hos mig. Vissa elever har sökt vägledning flera gånger i veckan. En del elever har jag behövt arbeta uppsökande mot. Vikten av en …