Skapar nya kontakter för samverkan och skolutveckling

Studie- och yrkesvägledare är mångsysslare. I arbetet ingår det att knyta kontakter för att utveckla och stärka både sin egen roll och professionen i stort. Inom ramen för mitt eget företag, där jag framför allt arbetar med skolutveckling med främsta fokuset på att utveckla och stärka vägledningen i landet, träffar jag ofta olika branscher och organisationer. Dagens möte initierades av min drivna och engagerade kollega Tina Häkkinen som arbetar som studie- och yrkesvägledare i Nacka.

Under förmiddagen träffade jag och Tina, Malin Påhls Hansson på Företagarna för att prata om PRAO. Vi i skolan kan se att många företag och organisationer är positiva till PRAO som återigen blev obligatoriskt 2018. Tyvärr ser vi i skolan också att våra elever har svårt att hitta PRAO-platser.

Idag pratade vi skola-arbetslivsutveckling, om skolans behov, företagens behov och förutsättningar för studie- och yrkesvägledare. Vi pratade om hur vi från skolan kan se hur Företagarna som organisation kan stötta dels sina medlemsföretag, dels skolan i arbetet med framtidens kompetensförsörjning. Det arbetet börjar i skolans lägre årskurser och fortsätter i de högre årskurserna, inte minst genom PRAO och sedan under gymnasiet genom bland annat APL.

Samtalen berörde utöver tidigare nämnda, bland annat att strategier på lång sikt är viktigt, att vägledares kompetens nyttjas på rätt sätt och att vi får förutsättningarna att kunna arbeta främjande och förebyggande med skola-arbetsliv, att kommuner och huvudmän tar sitt ansvar för PRAO så som det står skrivet i skollagen, så arbetet inte åläggs enskilda studie- och yrkesvägledare.

Det är kul och viktigt att dela sakkunnighet och egna erfarenheter med olika intresseorganisationer och branscher. Det är en pusselbit i att utveckla samverkan skola-arbetsliv och på lång sikt bygga strategier för bland annat en bättre kompetensförsörjning.