Landets vägledare förbereder sig för att arbeta på distans

Landets skolor förbereder distansundervisning. Det är viktigt att landets studie- och yrkesvägledare involveras i arbetet med att bedriva skolverksamheten på distans. Min upplevelse när jag läser i forum och pratar med kollegor är att det inte alls är självklart hur man ska lösa distansvägledningen. En hel del är osäkra på vilka verktyg man kan använda. Vägledare tycks inte involveras i skolornas arbete med att förbereda för skolverksamhet på distans. Det är olyckligt och kommer att drabba eleverna i slutändan.

Att vägleda digitalt underlättar ur vissa hänseenden och med dagens digitala teknik går det att bedriva vägledning av hög kvalitet på distans, men det finns också utmaningar. Huvudmannen måste ha en plan för hur eleverna ska kunna erbjudas den studie- och yrkesvägledning de är i behov av och har rätt till. Det finns många enkla digitala verktyg att använda när man ska erbjuda vägledning på distans. Det är dock viktigt att man ser till att fånga upp alla elever som är i behov av vägledning och att man har en plan på hur man ska nå ut till elever så man kan säkerställa att de som behöver vägledning också får det. Det är viktigt att alla elever får tillgång till vägledning, inte bara de elever som är driftiga eller har driftiga vårdnadshavare. Nu när vägledningen, till följd av covid-19, i många fall helt övergår till distansvägledning, kanske elever inte får den vägledning de i normala fall hade kunnat få, vilket inte är något som vägledare personligen kan råda över, men desto viktigare är det att medvetandegöra det och fånga upp dessa elever så gott det går under tiden vägledningen sker på distans, men framför allt när situationen återgår till det normala.

Utbildning och fortbildning
Jag har länge arbetat med att utbilda och fortbilda vägledare och huvudmän i digitala verktyg i karriärvägledning och jag kan se en ökad digital närvaro hos vägledare efter att jag började arbeta med utbildning och fortbildning inom området. Under mina första år som studie- och yrkesvägledare arbetade jag mycket digitalt för att få min verksamhet att få ihop och för att kunna garantera alla elever adekvat vägledning och tillgång till uppdaterad information.

När jag utbildar och fortbildar upplever jag en generellt hög digital kompetens hos både vägledare och huvudmän, men däremot ser jag att man tycker det är svårt att implementera digitala verktyg i vägledningsverksamheten. Därför har jag lagt stort fokus på att jobba upplevelsebaserat och interaktivt under mina utbildningstillfällen. Jag har också upplevt att tröskeln in i den digitala världen är aningen högre hos den äldre generationen vägledare, vilket skulle kunna förklaras av termerna digitalt infödd och digitalt invandrad (Marc Prensky, 2001). De som är födda 1984 eller senare anses vara digitalt infödda, det vill säga uppvuxna i en tid då datorer och internet hade en betydande roll i samhället.

Vägledningen har inte hängt med

I en tid då covid-19 slår hårt mot samhället blir det tydligt att vägledningen inte hängt med i samhällets digitala utveckling. Det är olyckligt, men jag ser att den digitala kompetensen trots allt generellt är ganska hög och det bör således inte vara särskilt långt bort att implementera digitala verktyg i verksamheterna. Personligen hade jag såklart önskat att detta redan var implementerat då digitala verktyg kompletterar den fysiska vägledningen på ett bra sätt.

Något som glädjer mig enormt är att se vägledare som sluter upp och stöttar varandra i en tid då vi faktiskt inte vet hur nästa dag kommer att se ut. Vi måste hjälpa varandra. Det finns vägledare som arbetar mycket med digital vägledning och nu om någonsin måste vi visa en hög solidaritet och hjälpa varandra.