Kvällsföreläsning i Norrland från Stockholm

Avslutar en regnig dag i Stockholm med en härlig föreläsning om studie- och yrkesvägledning i skolväsendet tillsammans med Charlotta Granath. Hur kan lärare och studie- och yrkesvägledare bygga hållbara samarbeten för att utveckla och stärka arbetet med skola-arbetsliv? Föreläsningen var tänkt att hållas på plats i Umeå, men med tanke på rådande läge hölls föreläsningen digitalt i Stockholm. Superbra initiativ av Lärarnas Riksförbund som gav ett fantastiskt gott resultat!

Skola-arbetsliv är verkligen ett aktuellt ämne och efter kvällens lyckade resultat hoppas vi på att snart kunna genomföra en liknande fortbildning igen för lärare och studie- och yrkesvägledare! Alla vinner på väl underbyggda val!