Vägledning i förskolan

Det här kommer inte bli något långt inlägg, men ett minst lika viktigt och intressant ändå! Idag hamnade jag i ett väldigt spännande samtal med en förskollärare om studie- och yrkesvägledning i förskolan. Det var när jag berättade att jag arbetade som karriärvägledare och att jag arbetat mycket med implementering av skola-arbetsliv i lägre årskurser som samtalet mer och mer kom att handla om hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning även i förskola.

Hon berättade om en situation som utspelat sig under dagen på förskolan. Det var ett barn som stod och tittade ut genom fönstret när en stor lastbil svängde in på parkeringen nedanför. Barnet stod i fönstret helt fascinerad av den stora bilen nedanför. Förskolläraren kom då fram och de började tillsammans prata om yrkesprofessionen renhållningsarbetare. Vad arbetade egentligen en renhållningsarbetare med? Samtidigt hade sopbehållaren höjts över bilen och soporna började flyga ur den stora behållaren till barnens stora förtjusning.

Det här är ett ypperligt exempel på studie- och yrkesvägledning i förskolan gott folk. Svårare än så är det inte. Det förskolläraren gjorde just idag när renhållningsarbetaren körde in med sin sopbil på parkeringen, var en aktivitet som stämmer väl överens med förskolans läroplan (Lpfö 18), då förskolan ska arbeta för att skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och samhällsfunktioner med betydelse för vardagslivet. Mer om det kan du läsa i läroplanen under rubriken ”omsorg, utveckling och lärande”.

Självklart var detta något som förskolläraren dokumenterade och delade med vårdnadshavarna. Kul att få ta del av exempel på studie- och yrkesvägledning i förskolan och vid dagens samtal blir det tydligt att det här är inte någon engångshändelse. Det här gör man dagligen i förskolan.

Inlägget från förskolläraren som delades med vårdnadshavarna.