Utvärderingar är en del av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet

I slutet av varje läsår påbörjar många utvecklingsarbetet inför kommande läsår, likaså jag som vägledare. Det arbetet tar avstamp i elevutvärderingar och analyser som genomförs under varje läsår. Precis som lärare analyserar sin undervisning och tar avstamp i det för förbättring och utveckling av sin undervisning, kan studie- och karriärvägledare ta avstamp från sin analys …