Det behövs bättre information, mindre marknadsföring

Dagens Nyheter skriver om det stora utbud av diverse hemsidor som eleverna exponeras för på deras väg till ett gymnasieval. Bakom de hemsidorna som lyfts i granskningen står friskolekoncernen Academedia. Det är inte helt oproblematiskt att Academedia äger och står bakom flera av de hemsidor som eleverna använder när de ska söka information om gymnasiet. …