Det behövs bättre information, mindre marknadsföring

Dagens Nyheter skriver om det stora utbud av diverse hemsidor som eleverna exponeras för på deras väg till ett gymnasieval. Bakom de hemsidorna som lyfts i granskningen står friskolekoncernen Academedia.

Det är inte helt oproblematiskt att Academedia äger och står bakom flera av de hemsidor som eleverna använder när de ska söka information om gymnasiet. Flera av sidorna visar bara Academedias egna skolor, även om några av sidorna innehåller generell information och skolor utöver de egna. Vissa sidor är även reklamfinansierade där skolor betalar för att synas, vilket inte tydligt framgår när eleverna klickar in på hemsidorna. Det kan självklart bidra till förvirring i olika grad hos ungdomarna. Samtidigt är det här vad vi och eleverna har att förhålla oss till i och med det skolsystem vi har som är tänkt att främja valfrihet. Systemet leder dock till att såväl kommunala som fristående skolor använder sig av olika marknadsföringstekniker för att locka till sig eleverna.

Vikten av medie- och informationskunnighet (MIK) blir tydlig. De senaste två läsåren har jag och skolans bibliotikarie arbetat med att utveckla undervisningen avseende MIK och gymnasieval. Vi har tillsammans tagit fram lektionsupplägg med övningar som ska utveckla elevernas källkritiska förmågor och ge dem verktyg att förstå och förhålla sig till det stora informationsflöde som finns på Internet. Mer om detta arbete kan du läsa här. I gymnasievalstider behöver elever hjälp att kunna göra välinformerade och underbyggda val. Det behövs inte mer marknadsföring av skolor, det behövs mer neutral information om gymnasieutbildning och informationen ska vara anpassad för målgruppen och lätt att ta till sig. Här behöver alla ta sitt ansvar.

Efter Dagens Nyheters granskning blir det också tydligt att hemsidor som erbjuder neutral information, såsom gymnasieantagningens hemsida eller Skolverkets Utbildningsguiden behöver marknadsföra sig i högre utsträckning och även tänka på att informationen ska vara lätt att ta till sig för de ungdomar som ska göra ett gymnasieval.

Annons
%d bloggare gillar detta: