Arbete för ökad likvärdighet och kvalitet

Vilka veckor. Jag har hunnit jobba på Utbildningskontoret avdelning stöd och utveckling i Sollentuna kommun i drygt en månad. Det har varit mycket att sätta mig in i och läsa på. Kommunens mål och budget, rapporter, utredningar, strategidokument för såväl skola som näringsliv. Allt går in i varandra och flätas samman i kommunens nya strategi …

Det behövs bättre information, mindre marknadsföring

Dagens Nyheter skriver om det stora utbud av diverse hemsidor som eleverna exponeras för på deras väg till ett gymnasieval. Bakom de hemsidorna som lyfts i granskningen står friskolekoncernen Academedia. Det är inte helt oproblematiskt att Academedia äger och står bakom flera av de hemsidor som eleverna använder när de ska söka information om gymnasiet. …

Årets gymnasieval är i full gång

Gymnasievalet har öppnat. Ett av livets alla val. Framtiden är stor, fantastisk och kanske lite skrämmande ibland. Det är viktigt att välja rätt program. Rätt program för en själv, sina intressen och ambitioner. Johan Olsson sammanfattar mycket med gymnasievalet väldigt väl i sin debattartikel. Gymnasievalet kan kännas stort för såväl ungdomarna som vårdnadshavarna. I Sverige …

När kan vi lägga ned det svårbegripliga myndighetsspråket?

Det är 5 juli. Två dagar har gått på den här arbetsveckan. I fredags, 1 juli, fick tusentals ungdomar i region Stockholm veta sitt slutantagningsbesked till gymnasiet. Eller ja, förutsatt att de över huvudtaget kunde logga in på antagningswebben, som för tredje året i rad dragits med omfattande tekniska bekymmer. Och det är inte bara …

Utvärderingar är en del av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet

I slutet av varje läsår påbörjar många utvecklingsarbetet inför kommande läsår, likaså jag som vägledare. Det arbetet tar avstamp i elevutvärderingar och analyser som genomförs under varje läsår. Precis som lärare analyserar sin undervisning och tar avstamp i det för förbättring och utveckling av sin undervisning, kan studie- och karriärvägledare ta avstamp från sin analys …

Varberg inspirerar. Tack!

Tack Varberg för två inspirerande och lärorika dagar. 2020 satt jag på Hotell Havanna med ett gäng skola-arbetslivsutvecklare, MOA-mässan hade just blivit inställt. Igår satt jag återigen på Hotell Havanna med ännu fler skola-arbetslivsutvecklare, näringslivsutvecklare och studie- och yrkesvägledare m fl. MOA-mässan 2022 har just avslutats. Vilken upplevelse. Så mycket inspiration. Så mycket arbete bakom. …

Årets antagning speglar regionens kompetensförsörjningsbehov bättre än fjolårets

Första valomgången är avslutad. Natten till onsdag stängdes ansökningswebben för niondeklassarna. Idag har jag ägnat mig åt att sammanställa lite snabb statistik. Totalt har jag haft 114 sökande på skolan. Andelen som söker praktiska program har ökat sedan i fjol. I år är siffran 19% jämfört med fjolårets 15%. Andelen som söker teoretiska program är …

Grundläggande behörighet är ett steg mot ökad kompetensförsörjning

Regeringen förslår i en proposition till riksdagen att alla gymnasiala yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet för studier vid högskola. Ett bra och mycket viktigt förslag om du frågar mig. Jag tror att det är ett viktigt steg för att på sikt öka kompetensförsörjningen. Idag råder det på flera håll i landet brist på gymnasialt yrkesutbildad …

Under sommarens varmaste dag skapade vi utbildningspaket!

Äntligen är den här! Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings nya utbildningspaket, bestående av en inledande föreläsning och fem olika moduler, som jag och Charlotta Granath haft äran att skapa och ta fram från grunden! Ett gediget arbete som vi är mycket stolta och glada över att ha fått förtroendet att ta fram! Arbetet med att skapa de …