Föreläsningar om IKT

Foto: Marina Jansson Arknell
Foto: Marina Jansson Arknell

Jag genomför föreläsningar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) för främst studie- och yrkesvägledare och studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Samhället går mot en ökad digitalisering och informations- och kommunikationsteknik är en viktig del för att kunna erbjuda en högkvalitativ och samtida vägledning. För IKT är minst lika viktigt för studie- och yrkesvägledningens utveckling, liksom samhällets utveckling i stort. Det vore konstigt om inte samhällets digitala utveckling speglades i vägledningen i Sverige. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade och upplevs som spännande, lärorika och som ett bra komplement till den befintliga studie- och yrkesvägledarutbildningen.

Föreläsningarna ger grundläggande kunskaper om IKT och hur IKT kan användas i studie- och yrkesvägledarprofessionen. Jag går igenom hur man som SYV kan förhålla sig till digitala utvecklingar för att kunna erbjuda en högkvalitativ vägledning utifrån samhällets nya förutsättningar. IKT kan bidra till en ökad och kostnadseffektiv studie- och yrkesvägledning där vägledare kan möta sina vägledningssökande på deras egna arena. Jag erbjuder workshops, antingen fristående eller som komplement till inspirationsföreläsningarna. På mina workshops går jag igenom hur man som SYV hanterar olika digitala verktyg och vi arbetar mycket ”hands on” med olika digitala verktyg.

Finns det intresse för att jag ska komma och föreläsa eller hålla i en workshop? Kontakta mig via mail syvdavidspak@gmail.com

Genomförda föreläsningar och workshops

2016
Stockholms universitet

2017
Stora studie- och yrkesvägledardagen (konferens arrangerad av Framtidsverket)
Region Jämtland-Härjedalen
Norrköpings kommun (planerad december 2017)

2018 (kommande föreläsningar/workshops)
Studie- och yrkesvägledare (konferens arrangerad av Skolporten)