Presentationer

Här kan du fritt ladda ner presentationer för att använda i sin helhet eller hämta inspiration från. Om du direktanvänder nedladdad presentation får loggan på respektive slide inte klippas bort. Nedladdad presentation får inte förvanskas eller ändras på ett sådant sätt att Syvbloggen påverkas/uppfattas eller kan påverkas/uppfattas negativt.

Klicka på presentationens titel så påbörjas nedladdning direkt.


Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar:
SYV_utveckling_SYV – Hela skolans ansvar (.PDF 118 KB) 

Generell information om gymnasievalet:
Gymnasieinformation_syvutveckling (.PDF 335 KB)

Information om språkvalet, grundskola:
Sprakvalet_syvutveckling (.PDF 118 KB)

Information om PRAO, grundskola:
Prao_syvutveckling (.PDF 209 KB)

Annonser