Studieorter

Stockholm
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180hp

Studietakt: Helfart (100%)
Studier: Campus eller distans
Examen: Yrkesexamen
Antagning: Antagning sker endast på höstterminen
Särskild behörighet: Samhällskunskap A
Områdesbehörighet: 6, med undantag för engelska B/engelska 6

Campus
Studier sker på helfart. Du deltar i och genomför föreläsningar, seminarier, fältarbeten, metodövningar i grupp. Du tillhör en basgrupp under utbildningen. Under utbildningen genomförs gruppuppgifter, i par, triader eller din basgrupp. Muntliga och skriftliga redovisningar förekommer.

Distans
Studier sker på helfart. Majoriteten av studierna sker på distans och de föreläsningar som campus-studenterna ges, filmas åt distansstudenterna. Under läsåret anordnas 6-8 obligatoriska veckor på campus. Under dessa veckor kommer du att introduceras till nya kursmoment och kursmoment avslutas. Under de campusförlagda dagarna kan även föreläsningar, redovisningar och metodövningar förekomma. Du ingår, liksom campusstudenterna, i en basgrupp och kommunikation med kurskamrater och lärare sker digitalt, ofta via lärplattformen Mondo.

Utbildningen
Utbildningen beskrivs av Stockholms universitet, bestå huvudsakligen fyra block. Ett samhällsvetenskapligt block, som syftar till att tillgodose studenten kunskaper om hur arbetsliv, samhälle och utbildning organiseras och fungerar. Ett beteendevetenskapligt block som innefattar grunder i psykologi, pedagogik och sociologi. Ett kärnblock med inriktning på karriärutveckling och vägledning, där studenten får kunskap och färdigheter inom kommunikation och samtal. Det sista blocket är ett praktikblock som huvudsakligen sker inom utbildningssektorn, men studenten är fri att söka praktik på andra arbetsplatser, till exempel Arbetsförmedlingen eller andra verksamheter som bedriver karriärvägledning och information.

Praktik
Under utbildningen kommer du att genomföra tre praktikperioder. Den första kommer du att genomföra med en utbildad och examinerad studie- och yrkesvägledare. Samtliga praktikperioder får du själv välja och söka praktikplats.

Andra året:
 Två praktikblock á 5 veckor
Tredje året: Ett praktikblock á 5 veckor

För mer information, besök Stockholms universitets hemsida!

Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180hp

Studietakt: Helfart (100%)
Studier: Campus
Examen: Yrkesexamen
Antagning: Antagning sker endast på höstterminen
Särskild behörighet: Samhällskunskap A
Områdesbehörighet: 6

Campus Malmö
Du kan studera på helfart på campus i Malmö.

Campus Varberg
Du kan studera på helfart på campus i Varberg. Här riktar sig utbildningen till dig som bor i Västsverige. Innehållsmässigt är utbildningen densamma som i Malmö. Undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag. En del föreläsningar kan dock förekomma som filmade. Handledning kan ske via webbkamera. Fem gånger per läsår sker undervisning i Malmö i block om 2-3 dagar. Du måste närvara vid dessa. Genomsnittlig undervisning i Varberg är en dag i veckan.

Utbildningen
Studie- och yrkesvägledarutbildningen beskrivs av Malmö högskola som en kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap och praktikblock. Under utbildningen läser du teori inom psykologi, pedagogik och samhällsvetenskap. Under första året läser du breda översikter av teoriutbildningen i syfte att stegvis fördjupa insikterna och mera omsorgsfullt studera och analysera teoribildning inom studie- och yrkesvägledning. Utbildningen innehåller även kommunikationsövningar.

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning
Under utbildningen genomför du verksamhetsförlagd utbildning. VFU omfattar totalt 17 veckor.

Första året: 3 veckors VFU
Andra året: 6 veckors VFU
Tredje året: 8 veckors VFU

För mer information, besök Malmö högskolas hemsida!

Umeå
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180hp

Studietakt: Helfart (100%)
Studier: Campus eller distans
Examen: Yrkesexamen
Antagning: Antagning sker endast på höstterminen
Särskild behörighet: Samhällskunskap A
Områdesbehörighet: 6/a6

Campus
Du studerar på helfart.

Distans
Du studerar på helfart.

Utbildningen
Utbildningen beskrivs av Umeå universitet som ett program där du får fördjupa dig i hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras. Utbildningen lägger stor vikt vid förståelse och insikt om människors karriärmönster och hur man som vägledare kan hjälpa till att hantera frågor och tankar kring utbildningsval, karriärval och yrkesval. Studenten tränas i att individuella samtal och information i större grupp. I utbildningen ingår studier inom beteendevetenskapliga ämnen.

Praktik
Du har praktik under din utbildning.

För mer information, besök Umeå universitets hemsida!

%d bloggare gillar detta: