Hänger på SACO-mässan och informerar om facket och utbildningen

Hänger på SACO-mässan idag. Informerar om Lärarnas Riksförbund. Det är mycket lärarfokus inom förbundet, så kände att det var dags att ge studie- och yrkesvägledarna och vår utbildning lite plats! Det var många trevliga samtal som gällde studie- och yrkesvägledarutbildningen. Det blev även en del spontana vägledningssamtal i montern. Kul att vara till hjälp!

Gymnasiemässan från ett annat perspektiv

Idag var det dags för Gymnasiemässan 2015. Spännande. Jag har ju varit på mässan tidigare år, men då som elev på gymnasiet och besökare. Idag fick jag uppleva ett tredje perspektiv. Utställare. Studie- och yrkesvägledarstudent. Jag fick prata med presumtiva elever. Förklara programstruktur. Berätta om skolan och framför allt träffa många trevliga människor. Några kursare …