Hänger på SACO-mässan och informerar om facket och utbildningen

Hänger på SACO-mässan idag. Informerar om Lärarnas Riksförbund. Det är mycket lärarfokus inom förbundet, så kände att det var dags att ge studie- och yrkesvägledarna och vår utbildning lite plats! Det var många trevliga samtal som gällde studie- och yrkesvägledarutbildningen. Det blev även en del spontana vägledningssamtal i montern. Kul att vara till hjälp!

Facket är ju alltid bra? Tänkte jag.

En dag i september stod de där, inte alls långt från utbildningsstarten. Några representanter från Lärarnas Riksförbund. "Facket är ju alltid bra?" Tänkte jag och signade upp mig för ett studentmedlemsskap. Fick en mugg, kalender och ett anteckningsblock. Well. Alltid bra saker för en student. Och gratis säger ju ingen student nej till.