Utbildningen

Studie- och yrkesvägledarutbildningen
180 högskolepoäng
Examen: Utbildningen leder till en yrkesexamen
Särskild behörighet: Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 med undantag för engelska B/engelska 6)

Studie- och yrkesvägledarutbildningen är en väldigt bred samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning. Förutom att läsa om samhället i stort läser man mycket om människan, såsom sociologi och psykologi. En stor del av utbildningen ägnas också åt samtalsmetodik, då samtalet är en viktig del i rollen som yrkesverksam studie- och yrkesvägledare.

Samhället är föränderligt och utvecklas i snabb takt. I takt med samhällsutvecklingen har även valmöjligheterna ökat. Det första stora valet en individ gör är sannolikt valet till gymnasiet. Det är stort och ofta snårigt. Att kunna göra ett väl underbyggt val kräver självkännedom, kunskap om alternativen och individen behöver kunna orientera sig kring de olika alternativen som erbjuds såväl inom utbildning som arbetsliv.

Under utbildningen läser man kurser inom bland annat politik, samhället i stort, samtalsmetodik, grunderna inom nationalekonomi, karriärvalsteorier, sociologi och psykologi. Dessutom får alla studenter genomföra praktik. Hur många praktikblock och hur långa blocken är ser lite olika ut beroende på vilket lärosäte du studerar.

Det här utgör grunderna för studie- och yrkesvägledarutbildningen. Utbildningen ges på tre lärosäten i Sverige. Stockholm, Malmö och Umeå. Studie- och yrkesvägledarutbildningen leder till en yrkesexamen.

Låter det här intressant?  Då kanske studie- och yrkesvägledare är ditt framtida yrke!

 

%d bloggare gillar detta: