Vad är IKT?

Hallå där, igen.

Under min sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet har jag börjat intressera mig oerhört mycket för IKT. Det är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik. På engelska Information and Communication Technology (ICT). Man kan säga att IKT är kommunikationsdelen inom IT (informationsteknik) och bygger på kommunikationen mellan människor.

Intresset för IKT har uppkommit i samband med att samhället digitaliseras allt mer. Den ständigt pågående digitaliseringen gör att samhällsresurserna måste anpassa sig. Studie- och yrkesvägledning är inget undantag. Men hur arbetar en studie- och yrkesvägledare med IKT och hur kan man implementera IKT i det dagliga studie- och yrkesvägledande arbetet? Det vet jag inte ännu, men jag arbetar för ökad förståelse och för att på lång sikt kunna implementera det i mitt arbete som studie- och yrkesvägledare.

Digitala plattformar
Som en del av dagens digitaliserade samhälle finns det en mängd olika digitala plattformar. De flesta lärosäten använder sig av en egen digital plattform för att förse bland annat distansstudenter med kursmaterial och annan viktig information. Min egen utbildning på Stockholms universitet använder en plattform vid namn, Mondo, för att nå ut till distansstudenter såväl som campusstudenter. Jag vet att andra skolor använder till exempel Google apps for education, vilket också verkar fungera bra. Schoolsoft är en annan digital plattform som används. Ja, det finns helt klart en hel del alternativ. På de digitala lärplattformarna som används av yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare, ska självklart en egen SYV-flik finnas, där viktig information kan sammanställas!

På sina platser i samhället finns det även speciellt anställda IKT-pedagoger. Vad hindrar att det finns studie- och yrkesvägledare som arbetar aktivt med IKT? Jag ser inga hinder, bara möjligheter. Att implementera IKT i till exempel skolans värld kommer att ta sin tid. Och det måste få ta sin tid. Det krävs utbildning och det krävs förståelse.

Sociala medier
Jag tänker mig att sociala medier är ett steg mot att införa IKT i ett studie- och yrkesvägledande arbete. Facebook tänker kanske många? Jag tänker Instagram, Snapchat, KiK, Twitter och självfallet så faller inte Facebook bort. Det beror helt på vilken målgrupp man arbetar mot. Arbetar man med ungdomar kan det finnas en stor fördel att finnas tillgänglig där ungdomar finns. Men man måste såklart även väga in eventuella nackdelar eller hinder. Vissa hinder går att överbrygga, andra inte och då ska man nog hellre låta bli än att försöka. Hur jag tänker gå vidare med det här är lite osäkert just nu. Men jag funderar, vrider och vänder på varje liten sten. Jag hör mig för bland studie- och yrkesvägledare, vägledningssökande, studie- och yrkesvägledarstudenter och plockar upp åsikter, tankar och reflektioner från alla håll och kanter.

Andra digitala resurser
Det finns mängder med digitala resurser. Allt ifrån skapandet av presentationer till undersökningar/utvärderingar och bokning av samtal. Det finns en uppsjö av appar, som kan lämpa sig i både det pedagogiska arbetet och i mitt eget arbete, som studie- och yrkesvägledare. Jag kommer nog inte använda allt i mitt arbete, men ett använda något är ett steg mot att implementera IKT i mitt arbete.

Bloggen
Men blogg då? Är inte det en del av informations- och kommunikationsteknik? Jo, det anser jag mycket väl att det är. Och det är också startskottet för mitt arbete med IKT. Jag vill informera om studie- och yrkesvägledarutbildningen och yrket studie- och yrkesvägledare samt en hel del runt omkring både utbildning, yrke och arbetsliv. Jag har en långsiktig plan för Syvbloggen, men för närvarande vet jag inte i hur stor utsträckning jag kommer att kunna arbeta med Syvbloggen. Så tills vidare får ni hålla till godo med de uppdateringar som sker!

 

David Spak
Studie- och yrkesvägledare