Workshop

En Syvbloggen workshop kan se olika ut, men gemensam nämnare är att alla tillfällena bygger på praktiskt arbete, kollegialt lärande och aktivt deltagande. Vi kommer arbeta en hel del ”hands on” för att öppnar dörrar till användningen av digitala hjälpmedel. Jag skräddarsyr ett workshop-paket utifrån era önskemål och mina kunskaper! Rekommenderad minsta tidsåtgång är 2h inklusive 30 minuters paus.

Just nu genomför jag workshops inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) i studie- och yrkesvägledning. Det omfattar bland annat video/videoredigering, sociala medier och plattformar samt praktisk användning av dessa.

Kontakta mig för bokning och offert.

David Spak
syvdavidspak@gmail.com
+46 704 35 95 62